neděle 15. července 2018

Esence BohyněSesterstvo růže 

Esence Bohyně 

Milované sestry a bratři Růže,

Myšlenka esence Bohyně je být zmocněn v našem Já jsem zářivém světle. Když jsme plně ukotveni v naší Já jsem přítomnosti, přinášíme dále nejsilnější podstatu nás, skrze všechny okolo nás.

Klíčové části cvičení Bohyně jsou: být autentičtí skrze myšlenky, záměr, postoj, akci, posvátná cvičení, oddanost, posílení, posvátné vnitřní práce, jednání jako průvodce pro ostatní okolo nás, být skromní v tom co děláme, obklopování se čistým zdravým prostředím, které zahrnuje přírodu, zdravé jídlo a pití, oleje, harmonizace našich všedních životů v rovnováze s každým konáním atd.01 

Opravdové myšlenky 

Vstávání každý den nám dává dar života na fyzické rovině. Pokud jednou rozeznáme naši posvátnou podstatu života, která proudí skrze nás a naše posvátné Já jsem, vzpomeneme si, že jsme vtělený život sám, v lůně našeho posvátného jsem. Srdce (kde dostáváme vzpomínky na aktivaci duše) a Solar plexus (posvátná děloha), posvátná část (také známá jako yoni), všechny části naší posvátné esence. Když všechno plyne v harmonii, mysl rozeznává každý přítomný moment v plném uvědomění. Být si vědom sám sebe, skutečného Já, naše vědomé a podvědomé Já, přináší dále plné galaktické ukotvení celého multidimenzionálního Já. Vědění toho, kdo jsme a co jsme jako bytosti čisté lásky a světla, v naší plné síle jako spolutvořitelé života, lásky, radosti a božské vůle, nám dovoluje tvořit s čistou kreativitou a dále zlepšovat život v harmonickém plynutí. Vzpomeneme si, že jsme stvořitelé našich vlastních myšlenek.

Cokoliv, co je negativní, přichází skrze nevědomou bránu, což potřebuje okamžitou práci a Světlo (můžeme požádat Síly Světla, aby nám s tímto pomohli, když ukotvíme Bílý paprsek AN), potom jednou až rozeznáme naše vlastní myšlenky a co my zmocňujeme, pak a pouze pak budeme schopni překonat mysl a rozšířit se do naší skutečné podstaty čisté vyšší duše, Sluneční esence naší Já jsem vědomí jako spolutvořitel.

Být sám sebou a autentický, myslet pozitivně, aktivovat to, co si přejeme mít v každém přítomném okamžiku, každý den po celý život, skrze existenci s každým vědomým nadechnutím, nás činí prostě jedinečné. Pamatujeme si tvoření s harmonickými vzorci, částmi, myšlenkami a potom činy. Jsme tvořitelé energetických myšlenek uvnitř naší mysli, které potom cestují skrze vesmír ze srdce, a potom se aktivují v dosahu našeho světelného těla.02 

Záměr 

To, co cítíme a co vyjadřujeme, přináší dále energetickou aktivaci všem okolo nás. Když známe skutečnou sílu Já jsem, vše je v plném rozvoji, například naše dary a naše schopnosti, které přinášíme dále ve všem, co je čisté a nejlepší pro všechny.

Když se učíme skutečně znát sami sebe, můžeme rozeznat co si naše Vyšší Já přeje vyjádřit, s čistým vyjádřením přichází záměr srdce a Já jsem. Mít pozitivní zkušenost nebo záměr může toto rozšířit do celého života jako jeden malý skutek a jeden vědomý akt laskavosti. Se záměrem laskavosti a lásky, můžeme vyjádřit lásku a Světlo všem kolem nás, což je potřeba pro plný soulad celé harmonické universální struktury.03 

Postoj 

Napříč našimi životy se učíme od starších, z našich zkušeností, od samotného života, vše, co obdržíme, je nám ukázáno jako nástroj k expanzi našich vnitřních akcí a reakcí. Když máme pozitivní postoj k životu a všemu co děláme, aktivujeme částice světla v našem světelném dosahu, což má potom vliv na úroveň vědomého rozšíření.

Napříč naší mřížky života jsme schopni aktivovat pozitivní postoj, kombinovaný s pozitivní myšlenkou a záměrem, což přichází přímo od naší božské vůle. Celkově, s pozitivními myšlenkami, záměry a postojem vyzdvihneme klíčové aspekty růstu v našich životech a pro všechny okolo nás.04 

Akce 

Ve formě akce, můžeme kráčet kupředu a učinit pozitivní kroky v našich životech, aby sloužily všem okolo nás. Pozitivní akce začíná záměrem stvořit myšlenkovou formu, která nám umožňuje aktivovat to, co je potřeba k získání lásky, rovnováhy, radosti a pozitivní změny v každé situaci.

Akce může být ve formě změny v našich denních rutinách. Může se projevit tím, jak reagujeme na ostatní okolo nás, naše akce přináší dále zkušenost, když jsme se svými sestrami, bratry, rodinou, sousedy, přáteli, kolegy, zvířaty, společností atd. Jeden malý čin může mít hluboký dopad na širší spektrum života okolo nás, a tak ovlivnit všechny bytosti.05 

Posvátná cvičení 

Existuje mnoho způsobů starodávných cvičení aktivace Sesterstva, Bratrstva a Světla Bohyně. Jedno z nejposvátnějších je spojit se dohromady, srdce k srdci a jít společně dovnitř srdce, aby se harmonizovalo Světlo skrze všechny roviny a oblasti, skrze multidimensionální Já. Meditace s Vortexem Bohyně nám s tímto pomůže. Cvičíme spojení s přírodou, tak jak spojujeme vnitřní alchymii vod a posvátného ohně uvnitř, s posvátným ohněm přinášíme nový život, tak jak spojujeme dohromady a ukotvujeme Světlo skrze multidimensionální Já, zatímco ukotvujeme Světlo skrze planetu z Galaktického Centrálního Slunce.

Harmonická cvičení Světla obohacují mysl, tělo a duši, s láskou od našeho božského Já a aktivace cvičení jako je meditace, tanec, písně, umění atd. psaní od srdce, dýchání esence Já jsem a dýchání vzduchu do jednoty, tak jak spojujeme naše Světlo do cíleného stavu plného rozpomnění se kým jsme.

Bohyně obejme posvátné kameny, posvátné krystaly, stromy, květ ranních květin, které přinášejí dále barvu, jas a posvátnou esenci skrze naše smysly. Rozmazlování se s posvátnými oleji a vyjádřením zdravé mysli, těla a duše, je klíč k sebelásce.

Krystal, květina a mřížky z kamenů mohou pomoci obohacení Světla na fyzické pláni a skrze planetární mřížku, tak jak každý krystal, květinová esence nebo vibrace kamenů na vyšší frekvenci, když jsou aktivovány s naším posvátným požehnáním ze srdce a z našeho posvátného dechu, když je umístíme mezi další krystaly a posvátné kameny, může skutečně tvořit mocnou aktivaci pro všechny pozitivní záměry, které plynou z našich myšlenek. Můžeme být vedeni k tomu, abychom naše kameny a krystaly umístili do spirály nebo harmonických geometrických tvarů. Kameny, které jsou obvykle nalezené blízko vody, drží vysoké vibrace energie, které mohou pomoci posílit naše mřížky. Voda uchovává paměť a aktivuje se naším záměrem, tak jak plyne skrze celý život.

Můžeme být tvořiví s našimi posvátnými mřížkami a přidat květiny, harmonické vzory mandaly atd. Některé harmonické vzory jsou 7 nebo 8 cípé hvězdy, květina života nebo Metatronova kostka pro aktivaci Světla univerzálním způsobem. Spojením rukou dohromady při tanci v kruhu může přinést tolik radosti a štěstí při naší oslavě Jednoty.

V dávných časech by Bohyně použila posvátné květinové esence a umístila je v miskách z křišťálu, ukotvila by tím sluneční světlo a poté by otáčela misku po směru hodinových ručiček ve spirále, aby se aktivovalo Světlo skrze esenci květinových okvětních lístků, ukotvilo se Světlo ze Slunce, s Já jsem přítomnost a vanutím posvátného dechu života. Tyto květinové lístky se poté používaly pro léčebné účely, s oleji s rozdrcenými krystaly a posvátnými prvky kombinovanými tak, aby vytvořily čisté přírodní spreje nebo balzámy.

Skrze stromy, květiny a ovoce Země, matka Sophia přináší své dary všem, kdo jsou otevřeni, aby je přijali. 


06
Oddanost 

V těchto dnech je ve většině srdcí oddanost často ignorována, pamatujeme si však jak jsme mocné Bohyně a jak můžeme přinést oddanost, která je posvátná našim srdcím. Pamatujeme si cestu dovnitř sebe, tak jak se nám daří díky obětavosti, vytrvalosti a přijetí, abychom vždy věnovali naši nesobeckou lásku a Světlo ostatním okolo nás. S oddaností přichází ocenění života, a proto hluboké ocenění všeho kolem nás.

Posvátné připomenutí Odpuštění nám samotným věnované nám samým, aby zde bylo v čase našeho života, tak jak naplňujeme to, co jsme si předsevzali, je velmi potřebné. Oddanost v našich cvičeních a naší vnitřní práci přináší rovnováhu větší části naší oddané práce jako Bohyně. V plné formě sebepřijetí a lásky, míru a radosti, v naší obětavosti našim lidským společníkům, rodinám, přátelům a zvířatům, naše spřízněná srdce rozšiřují naše Světlo. 07 

Zmocnění 

Každá bytost na planetě ztratila tím nebo oním způsobem něco ze své schopnosti zmocnění, následkem tvrdého nátlaku na mysl. V našich každodenních životech si musíme připomenout, co to znamená, být znovu plně zmocněn. Mluvit ze svého srdce, stát si za tím čemu věříme, stát za pravdou, spravedlností, rovností, pozorností, mírem, láskou, kreativním vyjádřením, radostí a harmonií ve všem co děláme a čím jsme.

Být plně zmocněn znamená nespoléhat se příliš na ostatní, jít dovnitř sebe a nalézt naši vlastní cestu a odpovědi na naše otázky. Vše, co si kdy přejeme vědět je uvnitř nás a je nám dostupné, když se spojíme s naším Vyšším Já.

Zmocnění nás samých stojí za naší silou, ať se děje, co se děje. Znamená to, vždy být v nejvyšší vibraci a vždy reagovat nejlepším možným způsobem v každé situaci. Být zmocněn znamená vyzařovat lásku a Světlo tak silně zevnitř nás, že všichni ostatní okolo nás cítí obrovskou radost, což je jedním z vlivů, který můžou mít sestry a bratři Růže. Být zmocněn, znamená být vždy čestný a laskavý k nám samým a starat se a vyjadřovat zdravým způsobem. Být sami sebou znamená, že dovolíme našemu vlastnímu Já, aby bylo svobodné a v harmonii a rovnováze.

Neustálé otázky k nám samým mohou toto obohatit, pokud si dovolíme vidět vše okolo nás jako spolutvořitelé, a jednat jako jedna vědomá část uvnitř velkého vědomí univerzálního pole lásky.08 

Posvátná vnitřní práce 

Když se staneme tichými každý den a věnujeme se své denní vnitřní práci jako vědomé bytosti, dovolíme si procházet skrze vše co zažíváme a také léčíme vše co je potřeba, abychom se v tomto životě harmonizovali.

Posvátná vnitřní práce znamená stát se tichým a meditovat každý den. Užít naši vnitřní posvátnou sílu a vytvořit pozitivní harmonii uvnitř naší vlastní bytosti. I když někdy do našich životů zasahuje uspěchaný životní styl, můžeme se naučit vytvořit si takový program, který nám dovolí věnovat si každý den pár minut. Postarat se o své tělo, mysl, Já a o vše co jsme.

Péče o sebe, láska, skutečná upřímnost k sobě samým a poté sdílení naší ztělesněné podstaty s větší skupinou sester a bratrů nám významně pomůže ukotvit lásku a Světlo na této planetě.

Posvátné místo v našich domech nebo zahradách nám pomůže, abychom se cítili v míru. Rostliny, krystaly, posvátné nástroje, pohodlné posezení nebo polštáře, svíčky, rozprašovače oleje, duchovní knihy atd. jsou nástroji toho, co můžeme použít, abychom obohatili naši vnitřní posvátnou práci.09 

Být průvodci pro ostatní okolo nás 

Být pozitivním vůdcem nebo také sestrou nebo bratrem Růže v srdci jednoty, na to potřebujeme jen být sami sebou.

Když jednáme plně ze svého srdce, vše bude cítit naše objetí, tak jak sdílíme to, kým jsme a co si přejeme aktivovat z našeho Vyššího Já. Být dobrým průvodcem znamená dovolit ostatním, aby se vyjadřovali, cítit, učit se, ukazovat, zářit, kvést, stát se jedním se všemi. Vědět uvnitř, že všechna srdce se mohou dohromady spojit v radosti, je dobrý způsob potvrzení toho, jak můžeme spočinout v Jednotě a jak být průvodci těm, kdo potřebují léčení a kdo požadují naši lásku a Světlo. Uvnitř našich posvátných kruhů si dovolíme, aby naše srdce znovu plně vykvetla, takže můžeme léčit všechny oblasti, které požadují pozornost uvnitř a okolo nás. Dobrý průvodce je někdo, kdo opravdu poslouchá, když další mluví, kdo opravdu slyší podstatu toho, co si přeje srdce druhého. Tak jak vedeme ostatní okolo nás, můžeme aktivovat Světlo, tak jak rozšiřujeme záření našeho vlastního Světla skrze naše posvátné praktiky a požehnání a stáváme se všichni dohromady průvodci a poté jednáme znovu jako plně zmocněné bytosti.

„Dovolte nám shromáždit se v našich posvátných kruzích v plném zdraví, radosti, lásce a záření, když objímáme posvátné sestry a bratrství a spojení života, který proudí skrze všechny bytosti.“ Maria Nesa


10 

Být skromným ve všem co děláme 

Nechte nás být vždy skromnými a oceňovat to co máme a vše, co nám bylo dáno. Dovolte, abychom vždy zůstali uzemnění, když praktikujeme posvátnou práci.

Země nám pomáhá, když nám připomíná, že její posvátné Světlo přináší rovnováhu našim kořenům. Kořeny rostlin přináší lék těm, kdo jsou otevřeni se uzdravit. Skromné srdce objímá a ví, že v pravdě a milujícím záměru, vše plyne, tak jak má, po všechny přítomné okamžiky a ve všech oblastech a rovinách existence.

Zdravý základ je zdravé srdce, zdravé srdce je zdravá mysl a zdravá mysl je zdravá duše. 


Ať je Světlo Bohyně s vámi se všemi,

Maria Nesa

Sesterstvo Růže

Planetární síť
Překlad: Andrea