neděle 2. září 2018

Síly Světla požádaly
Originál publikoval Cobra 1.9.2018


Po naší meditaci KLÍČ KE SVOBODĚ se proces planetárního osvobození urychluje.Síly Světla požádaly, aby bylo na povrchu této planety vytvořen co možná největší počet fyzických skupin Sesterstva Růže, které se pravidelně každý týden setkávají, aby to ulehčilo náš přechod k Události...

neděle 15. července 2018

Esence BohyněSesterstvo růže 

Esence Bohyně 

Milované sestry a bratři Růže,

Myšlenka esence Bohyně je být zmocněn v našem Já jsem zářivém světle. Když jsme plně ukotveni v naší Já jsem přítomnosti, přinášíme dále nejsilnější podstatu nás, skrze všechny okolo nás.

Klíčové části cvičení Bohyně jsou: být autentičtí skrze myšlenky, záměr, postoj, akci, posvátná cvičení, oddanost, posílení, posvátné vnitřní práce, jednání jako průvodce pro ostatní okolo nás, být skromní v tom co děláme, obklopování se čistým zdravým prostředím, které zahrnuje přírodu, zdravé jídlo a pití, oleje, harmonizace našich všedních životů v rovnováze s každým konáním atd.01 

Opravdové myšlenky 

Vstávání každý den nám dává dar života na fyzické rovině. Pokud jednou rozeznáme naši posvátnou podstatu života, která proudí skrze nás a naše posvátné Já jsem, vzpomeneme si, že jsme vtělený život sám, v lůně našeho posvátného jsem. Srdce (kde dostáváme vzpomínky na aktivaci duše) a Solar plexus (posvátná děloha), posvátná část (také známá jako yoni), všechny části naší posvátné esence. Když všechno plyne v harmonii, mysl rozeznává každý přítomný moment v plném uvědomění. Být si vědom sám sebe, skutečného Já, naše vědomé a podvědomé Já, přináší dále plné galaktické ukotvení celého multidimenzionálního Já. Vědění toho, kdo jsme a co jsme jako bytosti čisté lásky a světla, v naší plné síle jako spolutvořitelé života, lásky, radosti a božské vůle, nám dovoluje tvořit s čistou kreativitou a dále zlepšovat život v harmonickém plynutí. Vzpomeneme si, že jsme stvořitelé našich vlastních myšlenek.

Cokoliv, co je negativní, přichází skrze nevědomou bránu, což potřebuje okamžitou práci a Světlo (můžeme požádat Síly Světla, aby nám s tímto pomohli, když ukotvíme Bílý paprsek AN), potom jednou až rozeznáme naše vlastní myšlenky a co my zmocňujeme, pak a pouze pak budeme schopni překonat mysl a rozšířit se do naší skutečné podstaty čisté vyšší duše, Sluneční esence naší Já jsem vědomí jako spolutvořitel.

Být sám sebou a autentický, myslet pozitivně, aktivovat to, co si přejeme mít v každém přítomném okamžiku, každý den po celý život, skrze existenci s každým vědomým nadechnutím, nás činí prostě jedinečné. Pamatujeme si tvoření s harmonickými vzorci, částmi, myšlenkami a potom činy. Jsme tvořitelé energetických myšlenek uvnitř naší mysli, které potom cestují skrze vesmír ze srdce, a potom se aktivují v dosahu našeho světelného těla.02 

Záměr 

To, co cítíme a co vyjadřujeme, přináší dále energetickou aktivaci všem okolo nás. Když známe skutečnou sílu Já jsem, vše je v plném rozvoji, například naše dary a naše schopnosti, které přinášíme dále ve všem, co je čisté a nejlepší pro všechny.

Když se učíme skutečně znát sami sebe, můžeme rozeznat co si naše Vyšší Já přeje vyjádřit, s čistým vyjádřením přichází záměr srdce a Já jsem. Mít pozitivní zkušenost nebo záměr může toto rozšířit do celého života jako jeden malý skutek a jeden vědomý akt laskavosti. Se záměrem laskavosti a lásky, můžeme vyjádřit lásku a Světlo všem kolem nás, což je potřeba pro plný soulad celé harmonické universální struktury.03 

Postoj 

Napříč našimi životy se učíme od starších, z našich zkušeností, od samotného života, vše, co obdržíme, je nám ukázáno jako nástroj k expanzi našich vnitřních akcí a reakcí. Když máme pozitivní postoj k životu a všemu co děláme, aktivujeme částice světla v našem světelném dosahu, což má potom vliv na úroveň vědomého rozšíření.

Napříč naší mřížky života jsme schopni aktivovat pozitivní postoj, kombinovaný s pozitivní myšlenkou a záměrem, což přichází přímo od naší božské vůle. Celkově, s pozitivními myšlenkami, záměry a postojem vyzdvihneme klíčové aspekty růstu v našich životech a pro všechny okolo nás.04 

Akce 

Ve formě akce, můžeme kráčet kupředu a učinit pozitivní kroky v našich životech, aby sloužily všem okolo nás. Pozitivní akce začíná záměrem stvořit myšlenkovou formu, která nám umožňuje aktivovat to, co je potřeba k získání lásky, rovnováhy, radosti a pozitivní změny v každé situaci.

Akce může být ve formě změny v našich denních rutinách. Může se projevit tím, jak reagujeme na ostatní okolo nás, naše akce přináší dále zkušenost, když jsme se svými sestrami, bratry, rodinou, sousedy, přáteli, kolegy, zvířaty, společností atd. Jeden malý čin může mít hluboký dopad na širší spektrum života okolo nás, a tak ovlivnit všechny bytosti.05 

Posvátná cvičení 

Existuje mnoho způsobů starodávných cvičení aktivace Sesterstva, Bratrstva a Světla Bohyně. Jedno z nejposvátnějších je spojit se dohromady, srdce k srdci a jít společně dovnitř srdce, aby se harmonizovalo Světlo skrze všechny roviny a oblasti, skrze multidimensionální Já. Meditace s Vortexem Bohyně nám s tímto pomůže. Cvičíme spojení s přírodou, tak jak spojujeme vnitřní alchymii vod a posvátného ohně uvnitř, s posvátným ohněm přinášíme nový život, tak jak spojujeme dohromady a ukotvujeme Světlo skrze multidimensionální Já, zatímco ukotvujeme Světlo skrze planetu z Galaktického Centrálního Slunce.

Harmonická cvičení Světla obohacují mysl, tělo a duši, s láskou od našeho božského Já a aktivace cvičení jako je meditace, tanec, písně, umění atd. psaní od srdce, dýchání esence Já jsem a dýchání vzduchu do jednoty, tak jak spojujeme naše Světlo do cíleného stavu plného rozpomnění se kým jsme.

Bohyně obejme posvátné kameny, posvátné krystaly, stromy, květ ranních květin, které přinášejí dále barvu, jas a posvátnou esenci skrze naše smysly. Rozmazlování se s posvátnými oleji a vyjádřením zdravé mysli, těla a duše, je klíč k sebelásce.

Krystal, květina a mřížky z kamenů mohou pomoci obohacení Světla na fyzické pláni a skrze planetární mřížku, tak jak každý krystal, květinová esence nebo vibrace kamenů na vyšší frekvenci, když jsou aktivovány s naším posvátným požehnáním ze srdce a z našeho posvátného dechu, když je umístíme mezi další krystaly a posvátné kameny, může skutečně tvořit mocnou aktivaci pro všechny pozitivní záměry, které plynou z našich myšlenek. Můžeme být vedeni k tomu, abychom naše kameny a krystaly umístili do spirály nebo harmonických geometrických tvarů. Kameny, které jsou obvykle nalezené blízko vody, drží vysoké vibrace energie, které mohou pomoci posílit naše mřížky. Voda uchovává paměť a aktivuje se naším záměrem, tak jak plyne skrze celý život.

Můžeme být tvořiví s našimi posvátnými mřížkami a přidat květiny, harmonické vzory mandaly atd. Některé harmonické vzory jsou 7 nebo 8 cípé hvězdy, květina života nebo Metatronova kostka pro aktivaci Světla univerzálním způsobem. Spojením rukou dohromady při tanci v kruhu může přinést tolik radosti a štěstí při naší oslavě Jednoty.

V dávných časech by Bohyně použila posvátné květinové esence a umístila je v miskách z křišťálu, ukotvila by tím sluneční světlo a poté by otáčela misku po směru hodinových ručiček ve spirále, aby se aktivovalo Světlo skrze esenci květinových okvětních lístků, ukotvilo se Světlo ze Slunce, s Já jsem přítomnost a vanutím posvátného dechu života. Tyto květinové lístky se poté používaly pro léčebné účely, s oleji s rozdrcenými krystaly a posvátnými prvky kombinovanými tak, aby vytvořily čisté přírodní spreje nebo balzámy.

Skrze stromy, květiny a ovoce Země, matka Sophia přináší své dary všem, kdo jsou otevřeni, aby je přijali. 


06
Oddanost 

V těchto dnech je ve většině srdcí oddanost často ignorována, pamatujeme si však jak jsme mocné Bohyně a jak můžeme přinést oddanost, která je posvátná našim srdcím. Pamatujeme si cestu dovnitř sebe, tak jak se nám daří díky obětavosti, vytrvalosti a přijetí, abychom vždy věnovali naši nesobeckou lásku a Světlo ostatním okolo nás. S oddaností přichází ocenění života, a proto hluboké ocenění všeho kolem nás.

Posvátné připomenutí Odpuštění nám samotným věnované nám samým, aby zde bylo v čase našeho života, tak jak naplňujeme to, co jsme si předsevzali, je velmi potřebné. Oddanost v našich cvičeních a naší vnitřní práci přináší rovnováhu větší části naší oddané práce jako Bohyně. V plné formě sebepřijetí a lásky, míru a radosti, v naší obětavosti našim lidským společníkům, rodinám, přátelům a zvířatům, naše spřízněná srdce rozšiřují naše Světlo. 07 

Zmocnění 

Každá bytost na planetě ztratila tím nebo oním způsobem něco ze své schopnosti zmocnění, následkem tvrdého nátlaku na mysl. V našich každodenních životech si musíme připomenout, co to znamená, být znovu plně zmocněn. Mluvit ze svého srdce, stát si za tím čemu věříme, stát za pravdou, spravedlností, rovností, pozorností, mírem, láskou, kreativním vyjádřením, radostí a harmonií ve všem co děláme a čím jsme.

Být plně zmocněn znamená nespoléhat se příliš na ostatní, jít dovnitř sebe a nalézt naši vlastní cestu a odpovědi na naše otázky. Vše, co si kdy přejeme vědět je uvnitř nás a je nám dostupné, když se spojíme s naším Vyšším Já.

Zmocnění nás samých stojí za naší silou, ať se děje, co se děje. Znamená to, vždy být v nejvyšší vibraci a vždy reagovat nejlepším možným způsobem v každé situaci. Být zmocněn znamená vyzařovat lásku a Světlo tak silně zevnitř nás, že všichni ostatní okolo nás cítí obrovskou radost, což je jedním z vlivů, který můžou mít sestry a bratři Růže. Být zmocněn, znamená být vždy čestný a laskavý k nám samým a starat se a vyjadřovat zdravým způsobem. Být sami sebou znamená, že dovolíme našemu vlastnímu Já, aby bylo svobodné a v harmonii a rovnováze.

Neustálé otázky k nám samým mohou toto obohatit, pokud si dovolíme vidět vše okolo nás jako spolutvořitelé, a jednat jako jedna vědomá část uvnitř velkého vědomí univerzálního pole lásky.08 

Posvátná vnitřní práce 

Když se staneme tichými každý den a věnujeme se své denní vnitřní práci jako vědomé bytosti, dovolíme si procházet skrze vše co zažíváme a také léčíme vše co je potřeba, abychom se v tomto životě harmonizovali.

Posvátná vnitřní práce znamená stát se tichým a meditovat každý den. Užít naši vnitřní posvátnou sílu a vytvořit pozitivní harmonii uvnitř naší vlastní bytosti. I když někdy do našich životů zasahuje uspěchaný životní styl, můžeme se naučit vytvořit si takový program, který nám dovolí věnovat si každý den pár minut. Postarat se o své tělo, mysl, Já a o vše co jsme.

Péče o sebe, láska, skutečná upřímnost k sobě samým a poté sdílení naší ztělesněné podstaty s větší skupinou sester a bratrů nám významně pomůže ukotvit lásku a Světlo na této planetě.

Posvátné místo v našich domech nebo zahradách nám pomůže, abychom se cítili v míru. Rostliny, krystaly, posvátné nástroje, pohodlné posezení nebo polštáře, svíčky, rozprašovače oleje, duchovní knihy atd. jsou nástroji toho, co můžeme použít, abychom obohatili naši vnitřní posvátnou práci.09 

Být průvodci pro ostatní okolo nás 

Být pozitivním vůdcem nebo také sestrou nebo bratrem Růže v srdci jednoty, na to potřebujeme jen být sami sebou.

Když jednáme plně ze svého srdce, vše bude cítit naše objetí, tak jak sdílíme to, kým jsme a co si přejeme aktivovat z našeho Vyššího Já. Být dobrým průvodcem znamená dovolit ostatním, aby se vyjadřovali, cítit, učit se, ukazovat, zářit, kvést, stát se jedním se všemi. Vědět uvnitř, že všechna srdce se mohou dohromady spojit v radosti, je dobrý způsob potvrzení toho, jak můžeme spočinout v Jednotě a jak být průvodci těm, kdo potřebují léčení a kdo požadují naši lásku a Světlo. Uvnitř našich posvátných kruhů si dovolíme, aby naše srdce znovu plně vykvetla, takže můžeme léčit všechny oblasti, které požadují pozornost uvnitř a okolo nás. Dobrý průvodce je někdo, kdo opravdu poslouchá, když další mluví, kdo opravdu slyší podstatu toho, co si přeje srdce druhého. Tak jak vedeme ostatní okolo nás, můžeme aktivovat Světlo, tak jak rozšiřujeme záření našeho vlastního Světla skrze naše posvátné praktiky a požehnání a stáváme se všichni dohromady průvodci a poté jednáme znovu jako plně zmocněné bytosti.

„Dovolte nám shromáždit se v našich posvátných kruzích v plném zdraví, radosti, lásce a záření, když objímáme posvátné sestry a bratrství a spojení života, který proudí skrze všechny bytosti.“ Maria Nesa


10 

Být skromným ve všem co děláme 

Nechte nás být vždy skromnými a oceňovat to co máme a vše, co nám bylo dáno. Dovolte, abychom vždy zůstali uzemnění, když praktikujeme posvátnou práci.

Země nám pomáhá, když nám připomíná, že její posvátné Světlo přináší rovnováhu našim kořenům. Kořeny rostlin přináší lék těm, kdo jsou otevřeni se uzdravit. Skromné srdce objímá a ví, že v pravdě a milujícím záměru, vše plyne, tak jak má, po všechny přítomné okamžiky a ve všech oblastech a rovinách existence.

Zdravý základ je zdravé srdce, zdravé srdce je zdravá mysl a zdravá mysl je zdravá duše. 


Ať je Světlo Bohyně s vámi se všemi,

Maria Nesa

Sesterstvo Růže

Planetární síť
Překlad: Andrea

čtvrtek 12. července 2018

Dotekem k otevírání těla
Další z Cobrou doporučených odkazů:Jak mnozí z vás, kdož jste byli v Ženských chrámech, ví, jedno z našich stěžejních cvičení zahrnuje uctivý dotek.

Ženský dotek, protože má v sobě takovou lákavou přednost, není obtěžující, je zvoucí, rozpouští necitlivá a zamrzlá místa v našich tělech, takže můžeme procítit více a více života.

Můžeme zažít lásku; můžeme dávat a dostávat lásku skrze naše těla. Čím více se otevíráme na naší ženské cestě probuzení, tím více potřebujeme vyživovat naše těla, nervový systém. Tímto způsobem rozvíjíme větší kapacitu, abychom dovolili silnějším energiím proudit skrze naše těla.

Například, dle mé zkušenosti s otevíráním a přivítáním pocitů, to není tak, že by bylo méně a méně pocitů. Často cítím takovou bolest, zármutek, strach a zlobu, které proudí skrze mé tělo. Ale skrze své cvičení jsem vyvinula lepší prostor, abych dovolila pocitům, aby procházely skrze mne. Už ve mně neuvíznou a nezamrznou tolik jako dříve.

Žít jako část tohoto tvořivého rozvíjení se, které nazýváme život na planetě Zemi, s planetou Zemí, jako planeta Země, to vyžaduje, abychom zůstali otevření k velice silným pocitům.

Ve světě je strach, zármutek. Můžeme si dovolit toto cítit?

V rámci ženského doteku se tělo může pomalu, pomalu otevírat a stávat se jemnějším. Všechna strnulá a studená místa, nevymetená zákoutí, mohou být navštívena znovu s jemnějším vědomím. Dokonce i když necvičíte společně s dalšími ženami, buďte si vědomi síly doteku. Ve vašem těle se jen díky jemnému, zvoucímu doteku může odehrát otevřené setkání. Nejkrásnější cesta, jak zůstat přítomna v těle je přinést vědomí do těla skrze dotek. Být plně přítomna v těle, být plně probuzena.

Můžete položit jemně ruku na své srdce právě teď.

Nadechněte se.

Vydechněte.

V lásce

Chameli 


Překlad: Andrea

neděle 8. července 2018

Posvátné Spojení


[Bohyně chce Lásku a Láska nastane]


Originál publikoval Cobra 8.7.2018

Toto je poslední z článků s tematikou "sociální dynamiky", který mne Plejáďané požádali, abych publikoval v rámci přípravy na proces Vzestupu. Dostal jsem také souhlas s uvolněním "dalších" informací krátce po 13. červenci.

Posvátné Spojení je sloučení duchovního, mentálního, emocionálního, etherického, plasmatického a fyzického těla partnerů duše a dvojplamenů duše.

https://www.eyeofthepsychic.com/hierosgamos/


Takové sloučení vytváří okamžik bez času, kdy je Závoj prolomen, a tento okamžik bez času, jestliže je rozšířen, je tím klíčem k fyzické nesmrtelnosti a / nebo Vzestupu.

Od pádu Atlantis, kněžky Astara uchovávaly mysteria Posvátného Spojení na povrchu planety:

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestesses-of-astera-astara.html

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/10/return-of-astara.html


A uvnitř sítě Agharta:

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestess-activation-meditation.html


Později, v post Atlantském období, Posvátné Spojení mezi králem a takovou vysokou kněžkou vytvářelo rezonanční vlny harmonie pro celé takové království, jehož byl daný král vládcem.

Vysoké kněžky Bohyně také byly schopné vyléčit válečné trauma muže:

https://anaiyasophia.com/category/taking-the-war-out-of-man


Anebo vyléčit ženu:

https://awakeningwomen.com/2009/05/15/touching-the-body-open/


Tak, jak se přibližujeme k okamžiku Prolomení Komprese, tak některé z nejprobuzenějších kněžek začnou používat energii Posvátného Spojení, aby vyléčily ostatní, a aby přenesly energie Bohyně do planetární mřížky Světla.

Od doby Kurgan Archonské invaze před více než 5000 lety Archoné používají etherické a plasmatické skalární technologie pro rozlomení Posvátného Spojení. Tyto zlomy jsou zdrojem většiny dramat ve vztazích lásky.

Následně sklízejí tuto psychickou energii z těchto zlomů a směrují ji do vortexu Hassuna-Samarra (poblíž Syrsko Irácké hranice), který aktivně potlačují po tisíciletí tím, že v tomto regionu vytvářejí války.

Prvním způsobem, je vytvářet zlomy v existujících vztazích a dokonce i vytvářet vztahy samotné:

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_lovebite01.htm


Druhý způsobem je jednoho z páru vypnout a tím vytvořit velkou emocionální bolest pro toho druhého:

https://www.soulmatelove.net/single-post/2015/05/16/The-Runner-and-Chaser-Twin-flame-and-Soulmate-Dynamic

Třetím způsobem je navodit majetnickost a vytvářet žárlivá dramata.

Čtvrtým způsobem je použití izolujících skalárních polí na to, aby oddělily lidi jednoho od druhého.

Pátým způsobem je vytváření fyzicky pasivních žen, takže žena nikdy nemůže fyzicky dosáhnout po muži.

Šestý způsobem je vytváření emocionálně pasivních mužů.

Sedmým způsobem je navození fantazie ohledně dvojplamenu duše, kdy si člověk promítá idealizovaný obraz do svého partnera.

A když nic jiného nefunguje, pak mají sklon oddělat šťastný pár paprskovými zbraněmi:

https://stillnessinthestorm.com/2018/05/victimization-through-directed-energy-weapon-mind-control-technology/

Bez ohledu na všechny pokusy o programování, Světlo proudí skrze praskliny v Závoji, a Plejádská Flotila podporuje Posvátné Spojení silou své spirituální Lásky.

Vítězství Světla!

Zdroj: http://2012portal.blogspot.com/2018/07/sacred-union.html?m=0 

pátek 6. července 2018

Ženský Chrám"ZAPRVÉ, vaše skupina Sesterstva Růže je Chrámem Bohyně:

Cobra 16.6.2018


Autorka článku: Chameli Ardagh


Vítejte do Chrámu božského ženského proudění.


Lehněte si na pár měkkých polštářů, k tomu si vezměte misku s kousky ovoce a ujistěte se, že máte pohodlí. Zhluboka se párkrát nadechněte a položte jednu ruku na vaše břicho. Relaxujte a prociťujte co se v břiše v této chvíli odehrává. Představte si teplé červené pole energie, které obklopuje vaše tělo, jako byste byli zahaleni do hedvábného pláště. Nechte svou ruku lehce putovat z vašeho břicha k hrudi, obličeji a vlasům. Vydejte pár něžných zvuků. Hluboce relaxujte a vezměte si kousek šťavnatého ovoce.

Nyní si představte setkání žen, které je směsí ceremonie Indického chrámu s extaticky tančícími plně odevzdanými ženami a Beduínské oázy v poušti s čerstvými fíky, vrkajícími holubicemi a obrovskými mramorovými bazény, kde se ženy koupou a drhnou se navzájem, aby byly čisté, a současně meditující/hledající skupiny s cvičeními, které nás vedou do rozlehlosti naší přirozené podstaty a Afrického truchlícího rituálu, kde bolestné části našeho života jsou uctívány, protancovány a oslavovány. Teď začínáte ochutnávat ženský prostor ve kterém odpočíváme ve skupinách Ženských chrámů.

Abychom žily a ztělesnily ženskou krásu, ve skutečnosti, tvoříme vědomou ženskou kulturu, která nás může probudit a vyživovat nás v nejhlubším slova smyslu. Skupina Ženských chrámů je pro nás způsob, jak si navzájem připomenout, kdo v současnosti jsme.

Místo toho, abychom se zaměřily na naše problémy a osobní nedostatky, skupina Ženských chrámů učí, jak se spojit se skutečnou pravdou, která je nad všemi našimi strachy a omezujícími představami o nás samých. Z tohoto hlubokého místa se můžeme řídit přítomností a vnitřním vedením místo toho, abychom se vyčerpávaly ve snaze stát se vůdci z touhy pramenící z ega, soutěživosti a napětí.

Ženské chrámy nejsou terapií ani podpůrnou skupinou. Je to prostor, kde přicházíme k zrcadlu a navzájem si ukazujeme svou moc. Je to místo, kde můžeme odložit naše masky a ukázat krásu naší skutečné tváře, ve vší nádheře i bolesti, vášni i zranitelnosti. V našich Ženských chrámech se setkáváme osobně a na těchto rozšířených setkáních je léčena a oslavována osobní i kolektivní ženskost.

Všechny naše cvičení jsou založeny na přítomném bytí v těle, takže trávíme hodně času tancem a pohybem. Také se podporujeme v tom, aby se naše těla stávala jemnější, a to podporujeme dotýkáním se, podporujícím a uctivým způsobem. Tato část cvičení je u většiny žen nejoblíbenější.

Kde jsou Ženské chrámy?

Ženské chrámy se někdy scházejí v domovech žen a někdy v pronajatých prostorách. Někdy je to uzavřená skupina, jindy otevřená pro všechny. Někdy se skupina setkává týdně, jindy méně často.

My si vážíme a jednáme s našimi chrámy jako s posvátnými. Vstupujeme do nich s úctou a záměrem, aby byly tak skutečné, jak jen to je možné. Všechno povrchní tlachání necháváme venku. V našem chrámu objevujeme, jaké to je hovořit z hlubokého místa uvnitř, a co je důležitější, objevujeme, jak komunikovat, aniž bychom hovořily.

Vědomá ženská síť


V Chrámu v Nevada City cvičíme již devět let a díky tomuto procesu byla mezi námi utkána pozoruhodná tapisérie, která nám dává sílu uvnitř i ve vnějších životech mimo chrám. Byly jsme tam spolu, když se jedna z nás vdala, další se rozvedla, několik z nás publikovalo knihy a další rozjely podnikání. Byli jsme svědky a pomocníky při stavbě nových domů, narození dětí a také při tom, když jedna sestra zemřela. Zažily jsme kvílení a zuřivost, tance a oslavy. Společně.

Spojujeme se celosvětově přes aktivní facebookové stránky a skupiny, události, blog a kurzy přes telefon.

Vědomá kultura žen

Vztah, který máme k ostatním ženám odráží vztah, který máme k naší ženské podstatě. Stojíme za tím, aby ženy na této planetě žily vědomě.

Společně můžeme léčit a změnit staré způsoby, vyznačující se soutěžením a pomlouváním a vrátit se ke vztahu plnému oslav a posílení.

Pokyny uvedené níže jsou podstatou naší komunity a žádáme všechny probuzené ženy, aby si je přečetly, a zahrnuly je do svého cvičení.


MANIFEST SESTERSTVA PROBUZENÝCH ŽEN

Zavazuji se být k vám čestná a upřímná.

Zavazuji se převzít zodpovědnost za sebe.

Pokud budu potřebovat, požádám o podporu.

Pokud budu potřebovat čas pro sebe, požádám o něj a neznamená to nic osobního proti vám.

Nebudu se pokoušet vás opravovat.

Budu vám naslouchat.

Uchovám v tajnosti to, co sdílíme a nebudu o tom dále hovořit s jinými.

Nebudu o vás mluvit negativně s ostatními.

Budu oslavovat vaši jedinečnou krásu a dary.

Nebudu se držet zpátky, abych zapadla, a budu vás podporovat v tom samém.


Pokud chcete sdílet tento manifest s ostatními, budeme rádi – jen žádáme, abyste nezapomněli uvést AwakeningWomen a uvedly jste odkaz na www.AwakeningWomen.com


Jak mám vytvořit svou vlastní skupinu?

V manuálu https://awakeningwomen.com/create-your-own-womens-temple-group-e-book/ najdete kompletně množství pokynů, které vás podpoří ve vytvoření vzkvétajícího a báječného Ženského chrámu, ale zde je několik ukazatelů:

- Začněte s malou skupinou žen, které již mají zažité nějaké zkušenosti s tímto cvičením (Když jsme začínaly v chrámu v Nevada City, byli jsme pouze dvě!).

- Ujasněte si, že toto je chrám (divoký, ženský, zábavný, hluboký, posvátný chrám..) a ne skupinová terapie.

- Dohodněte si jednoduchou strukturu, jako zahajovací/závěrečný rituál a také časový rámec a na začátku je přesně dodržujte, abyste vytvořily kulturu soustředění a respektu. (Ve výše uvedeném manuálu najdete pokyny a spousty cvičení pro vás).

- Mluvte co nejméně, darujte sami sobě úžasný dar hlubšího spojení, než je možné skrze slova. Pokud mluvíte, mluvte během vymezeného času.

Chrámové manuály a pohlednice s manifestem sesterstva jsou k dispozici pro hromadné nákupy vašich skupin. Prosím kontaktujte nás ohledně ceny (yoginiteam@awakeningwomen.com)

Pokud byste chtěly přidat vaši skupinu na naše webové stránky, prosím prozkoumejte seznam chrámových skupin. Potom ho vyplňte a vraťte vyplněný dotazník chrámové skupiny.

https://awakeningwomen.com/wp-content/uploads/2010/11/Temple-Group-Listing-Guidelines.pdf

V posledních osmi letech jsme zažily vznik mnoha skupin ženských chrámů po celém světě. Některé z nich vzkvétají a prohlubují se každým rokem více a více, vyživují významně duchovní probuzení a skutečné sesterství mezi ženami. Jiné skupiny byly poškozeny a vytratily se. Zde jsou některá pozorování, která jsme učinily a která vám mohou pomoci:

Co pomáhá skupinám, aby prospívaly:

- závazek chrámu jako duchovní cvičení. Stupeň závazku od každé ženy vede k prohloubení cvičení.

- žena vedoucí skupinu má osobní tělesnou zkušenost s cvičením. Její vedení vzrůstá společně s tím, jak se věnuje dalšímu cvičení.

- vedoucí skupiny se soustředí na vyšší dobro, proti kterému stojí egoistické ambice.

- každý ve skupině četl manuál skupiny a je si vědom rozdílu mezi touto skupinou a standartní podpůrnou skupinou.

- ženský chrám je priorita a je brán jako posvátný dar.

- skutečný učitel je kruh sám, a práce vedoucího je sloužit a usnadnit vědomí kruhu, aby mohl udělat svou práci. (Pro více informací o vedení kruhu se přidejte k našemu Leadership trainings https://awakeningwomen.com/category/events/)


Příčiny toho, že chrám se rozpadne:

- přestaneme praktikovat cvičení na bytí v těle a místo toho důvěřujeme úsudkům naší mysli.

- příliš brzy se přestáváme řídit vedením a smícháme do cvičení hodně nových metod.

- dovolíme příliš mnoho hovorů během času v chrámu.

- bereme chrám za samozřejmost a neudržujeme posvátný prostor.

Udělejte si chrámový den nebo setkání ve vaší komunitě

Pokud chcete začít s chrámovou skupinou, mít přímé osobní zkušenosti s chrámovým cvičením, uspořádat setkání, workshop nebo zasvěcení vaší komunity, doporučujeme následovat starší praktikanty cvičení probuzených žen. Zde: https://awakeningwomen.com/senior-practitioners/, aby vedly chrámové události ve vašem okolí.

Inspirujte se:

Poslouchejte telefonický kurz, kde Chameli hovoři o umění vést ženskou skupinu https://events.iteleseminar.com/?eventID=17709708&preview= . (Mějte trpělivost s minutou ticha na začátku).
Překlad: Andrea N.


http://sesterstvoruze.blogspot.com/

neděle 17. června 2018

Planetární Aktivace Sesterstva Růže
Originál publikoval Cobra 16.6.2018


Nastal čas pro aktivaci obrovského množství fyzických skupin Sesterstva Růže na povrchu této planety.

Od tohoto okamžiku se budou tyto skupiny doplňovat s planetární energetickou mřížkou Cintamani v přenášení energií Prolomení Komprese. Budou také sloužit jako uzly Vortexu pro aktivování setkání se členů rodin duše, což dopomůže spirituální aktivaci planetární mandaly Rodiny Duše.

Pozitivní emocionální vazby mezi členy této planetární mandaly Rodiny Duše urychlí proces Prolomení Komprese.

Mnoho fyzických skupin Sesterstva Růže již bylo vytvořeno a vy se k nim můžete přidat. Více než 50 skupin již je vypsaných zde:

https://www.sisterhoodoftherose.network/groups

A mnoho dalších skupin je vytvářeno každý den. Jestliže tedy máte fyzickou skupinu, která se pravidelně schází a má více než tři lidi, tak může být vypsána na výše uvedeném seznamu tak, aby ji lidé ve vaší oblasti mohli najít a připojit se. Pro zápis skupiny prosím kontaktujte sotrplanetarynetwork@gmail.com

Obecné instrukce pro vaši skupinu jsou velmi jednoduché.

ZAPRVÉ, vaše skupina Sesterstva Růže je Chrámem Bohyně:

ČESKÝ ODKAZ:  http://sesterstvoruze.blogspot.com/2018/07/zensky-chram.html

ZADRUHÉ
, proveďte meditaci Návrat Bohyně a Vortex bohyně: Instrukce pro obě tyto meditace naleznete zde:

ČESKÝ ODKAZ: https://sesterstvoruze.blogspot.com/2018/05/moc-bohyne.html


ZATŘETÍ 
můžete provést meditaci LÉČENÍ SEXUÁLNÍ ENERGIE:

1. Uvolněte své tělo a na chvíli sledujte svůj dech.

2. Představte si zářivě jasné bílé světlo, jak vstupuje do vašeho fyzického těla a všech energetických těl, tak jak vdechujete, potom toto bílé světlo vydechněte do svého okolí.

3. Nyní si představte jemně růžové poupě růže ve vaší srdeční čakře. Tak, jak dýcháte, tato růže začíná rozkvétat. Pokračujte v tom po několik minut.

4. Představte si červenou růži ve svých intimních partiích. Tak jak dýcháte, tato růže rozkvétá. Pokračujte v tom po několik minut.

5. Tak, jak vdechujete, sexuální energie červené růže stoupá skrze vaše energetické dráhy do růžové růže ve vaší srdeční čakře.

6. Tak, jak vydechujete, představujte si milující, léčivou energii růžové růže, jak sestupuje do červené růže, v oblasti vašich intimních partiích, a vytváří energetickou smyčku. Opakujte to po dobu několika minut.


Když budete pokračovat v pravidelném setkávání se a provádění těchto meditací, vaše skupina se stane mocným kanálem Energie Bohyně a významným způsobem dopomůže k vybudování planetární sítě Světla.


Bohyně chce Světlo a Světlo nastane!


Připojte se k našim FB skupinám:Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: